Skuteczne i innowacyjne szkolenia kierowane dla Rad Pedagogicznych Szkół i Przedszkoli.