Tytuły zajęć on-line dla dzieci

  • Emocje (smutek, radość, złość), kształtowanie poczucia własnej wartości i koncentracji uwagi, a także jak radzić sobie ze złością? – kliknij tutaj, żeby przejść do przykładowych zajęć na temat emocji dziecka.
  • Bajka terapeutyczna wraz z samodzielną analizą dziecka: jak radzić sobie ze złością?
  • Bajka terapeutyczna – relacje społeczne, jak znaleźć kolegę/koleżankę, rozwiązywanie konfliktów, współpraca.