psycholog

psycholog Katarzyna Kryk-Skowron

Posiadam wieloletnie doświadczenie w terapii par, małżeństw, a od kilku lat również w obszarze psychologi dziecięcej.  Studia dzienne na kierunku psychologia ze specjalizacją psychologia rodzinna i psychologia kliniczną ukończyłam na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Napisałam pracę magisterską na temat anoreksji wśród dorastających kobiet i jestem w trakcie przygotowywania artykułu naukowego na temat wyników przeprowadzonych przeze mnie badań. W ramach studiów ukończyłam kurs pedagogizacji, uprawniający do pracy z dziećmi. Obecnie pracuję w przedszkolu jako psycholog oraz studiuję w formie podyplomowej – socjoterapię.

W czasie studiów odbyłam wolontariat w Instytucie Psychologii Mitu gdzie miałam pierwszy kontakt z osobami potrzebującymi wsparcia psychologicznego w każdym wieku. W ramach działań tej fundacji zajmowałam się profilaktyką zdrowia psychicznego oraz rozwiązywaniem problemów i konfliktów indywidualnych, rodzinnych oraz grupowych. Jako wolontariusz pracowałam także z dziećmi w ramach projektu Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy, gdzie pomagałam najmłodszym w nauce oraz nadzorowałam pracę grup. Kontakt psychologiczny z dziećmi i młodzieżą miałam także w czasie praktyk, zarówno w szkole podstawowej, jak i gimnazjum oraz liceum.

Dotychczas przeprowadziłam szereg testów psychologicznych wraz ze szczegółowym opisem wyników. Przez wiele lat współpracowałam z parami oraz małżeństwami nad poprawą stylów komunikacji i rozwiązywaniem konfliktów. Pracowałam także w firmie szkoleniowej gdzie miałam przyjemność prowadzić szkolenia i warsztaty biznesowe na temat tego jak zarządzać czasem, radzić sobie ze stresem, efektywnie się komunikować, prowadzić skuteczne negocjacje oraz zarządzać ludźmi. Napisałam szereg artykułów na temat rozwoju osobistego, pracy zespołowej i zarządzania, dostępnych pod adresem internetowym: http://www.okti.pl/author/katarzyna-kryk

W pracy psychologa najbardziej cenię możliwość indywidualnego kontaktu z drugim człowiekiem, co zapewnia jego dokładne poznanie i polepszenie jakości życia.

Serdecznie zapraszam dzieci, ich rodziców, młodzież borykającą się z problemami wieku dorastania, dorosłych, jaki i małżeństwa stojące w obliczu konfliktów i wzajemnych nieporozumień.