Stres i niestabilność w pracy, konflikty małżeńskie, problem ze znalezieniem partnera czy trudności w wychowaniu dziecka są czynnikami, które silnie wpływają na psychikę osób dorosłych. Wśród zaburzeń psychicznych tego okresu najczęściej wymienia się uzależnienia, depresję, nerwice oraz zaburzenia lękowe. Serdecznie zapraszam osoby przeżywające trudności osobiste, kryzysy życiowe, konflikty małżeńskie czy wypalenie zawodowe na konsultacje psychologiczne. Czasem zmiana jednego nawyku, którego jesteśmy nieświadomi, poprawi nasze funkcjonowanie i samopoczucie w wielu obszarach życia. Doświadczenie zdobyte w czasie pracy w firmie szkoleń biznesowych pozwoliło mi także na prowadzenie warsztatów o tym jak walczyć ze stresem, dobrze prezentować się, prowadzić skuteczne negocjacje czy zarządzać zespołem.

Zakres pomocy psychologicznej:

  • terapia uzależnień, DDA, DDD;
  • kształtowanie stylów rodzicielskich;
  • rozwój inteligencji emocjonalnej;
  • kształtowanie kompetencji komunikacyjnych;
  • depresja, zaburzenia odżywiania, zaburzenia osobowości;
  • stany lękowe, schizofrenia, zaburzenia afektywne w tym dwubiegunowe;
  • konflikty małżeńskie, pesymizm;
  • problemy seksualne;
  • pomoc psychologiczna w sytuacjach załamania, kryzysów życiowych;
  • zajęcia służące rozwoju osobistemu: autoprezentacja, techniki walki ze stresem, inteligencja emocjonalna, komunikacja, asertywność.

Psycholog dla dorosłych on-line – skype, messenger, telefon czy też microsoft teams