Dziecięce problemy nam dorosłym mogą wydawać się na tyle błahe, że nawet nie jesteśmy w stanie ich dostrzec. Dopiero po kontakcie z nauczycielem, czy obserwacji dziecka w czasie kontaktu z rówieśnikami, dostrzegamy faktyczne trudności –  najczęściej w strefie poznawczej i społeczno-emocjonalnej. Autyzm, ADHD, zespół Aspergera, nerwica czy fobia szkolna to tylko niektóre z zaburzeń dotykających dzieci w okresie przedszkolnym i szkolnym. Najczęściej u maluchów obserwuje się brak motywacji do nauki, niechęć do zawierania kontaktów z rówieśnikami czy brania czynnego udziału w zabawach. Wszelkie nieprawidłowości w rozwoju dziecka wymagają dokładnego zbadania i odpowiedniej pomocy psychologicznej. Zadaniem psychologa dziecięcego jest wysłuchanie rodziców, jak również dziecka, a następnie postawienie diagnozy. Pomocne w pracy z osobami w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym są wszelkie metody projekcyjne, które bardzo chętnie wykorzystuję w swojej praktyce.

Badania psychologiczne i profilaktyka dzieci:

  • wskazanie uzdolnień, zainteresowań oraz mocnych i słabych stron dziecka;
  • przeprowadzenie testów psychologicznych – IQ, testy zdolności, testy rodziny, badanie postaw i stylów rodzicielskich;
  • diagnoza i profilaktyka dysleksji, dyskalkulii, dysortografii, dysgrafii oraz  zaburzeń koncentracji;
  • badanie gotowości szkolnej;
  • diagnoza i pomoc psychologiczna w takich zaburzeniach jak: autyzm, ADHD, zespół Aspergera, depresja dziecięca, nerwica.

Pomoc psychologiczna dla dzieci i ich rodzin:

  • w przypadku rozwodu rodziców;
  • trudności szkolnych;
  • problemów związanych z adaptacją dziecka w przedszkolu i szkole;
  • w problemach wychowawczych: zmiana sytuacji rodzinnej, podniesienie motywacji do podjęcia nauki, stres szkolny, nauka samodzielności, zachowanie dyscypliny;
  • w przypadku trudności dziecka w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami.

Psycholog dziecięcy on-line – skype, messenger, telefon czy też microsoft teams

 

Nagrane przeze mnie bajki terapeutyczne dla dzieci (kliknij w temat):

– radzenie sobie ze złością

– szukanie przyjaciela

– podejmowanie współpracy

– kształtowanie poczucia własnej wartości, samoocena