Wkraczanie w dorosłość, okres dojrzewania, wybór kierunku studiów, kontakty z płcią przeciwną są częstymi problemami dotykającymi młodzież i ich rodziców. Nie bez powodu wiek 14-18 lat nazywany jest czasem buntu, a zachowania młodych budzą u dorosłych niepokój i zdziwienie. Rodzice w obliczu opryskliwości, napadów płaczu i złości często stają się bezsilni, gdyż dotychczasowe metody wychowawcze straciły swą skuteczność. Przemiany biologiczne, identyfikacja z płcią, budowanie swojej tożsamości i poszukiwanie swojej drogi życiowej stanowią trudności, z którymi zderza się młodzież w życiu codziennym. Najpoważniejszym zadaniem tego okresu rozwojowego jest budowanie prawidłowego poczucia wartości i wybór odpowiednich autorytetów. Moim zadaniem jako psychologa jest psychoedukcja rodziców, jak i aktywna pomoc ich dzieciom w przejściu przez ten burzliwy okres dorastania. Zapraszam wszystkich nastolatków i ich rodziców.

Pomoc psychologiczna dla młodzieży:

 • psychoedukacja rodziców;
 • pomoc psychologiczna w przypadku rozwodów i innych sytuacji kryzysowych;
 • diagnoza i terapia takich zaburzeń jak nerwica, depresja, anoreksja, bulimia, stres pourazowy;
 • trudności w relacjach interpersonalnych;
 • doradztwo zawodowe;
 • pomoc w trudnościach w nauce;
 • psychopedagogika;
 • profilaktyka uzależnień;
 • rozwiązywanie konfliktów z członkami rodziny;
 • badanie testami psychologicznymi ;
 • rozwój osobisty (autoprezentacja, pokonanie wstydu i nieśmiałości, komunikacja, postawa asertywna, techniki radzenia sobie ze stresem).

 Psycholog młodzieży on-line – skype, messenger, telefon czy też microsoft teams