CENNIK

nazwa usługi cena czas trwania
spotkanie indywidualne 110 zł
60 minut
terapia par 150 zł 90 minut
psycholog rodzinny 180 zł 90 minut
testy psychologiczne od 50 zł do 200 zł