CENNIK

nazwa usługi cena czas trwania
spotkanie indywidualne 160 zł
60 minut
terapia par 200 zł 90 minut
psycholog rodzinny 200 zł 90 minut